2022-03-07 14:41

Polskie Ministerstwo Zdrowia uruchomiło specjalny adres mailowy gdzie zgłaszamy zapotrzebowanie na leki i zaopatrzenie medyczne lekidlaukrainy@mz.gov.pl

Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej uchodźców na terenie Polski

Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, pomoc medyczna będzie udzielana na identycznych zasadach, jak dla polskiego pacjenta.

Wchodzące przepisy mają działać z datą wsteczna od 24 lutego, czyli od dnia wejścia wojsk rosyjskich na Ukrainę.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski poinformował:

Każdy obywatel Ukrainy, bez względu na to czy wymaga hospitalizacji, leczenia specjalistycznego w trybie ambulatoryjnym, czy pomocy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ma możliwość pomocy i ta pomoc powinna być udzielona.

Infolinie pomocowe dla uchodźców

- ogólny telefon do spraw cudzoziemców po ukraińsku: +48 47 721 75 75
- Miejskie Centrum Kontaktu po ukraińsku: 19 115
- ogólny numer interwencyjny: 987

Lista punktów informacyjnych i infolinii wojewódzkich:
https://www.gov.pl/web/udsc/punkty-informacyjne-i-infolinie-urzedow-wojewodzkich

2022-03-01 20:08

Informacja ze strony naszego Zarządu Głównego.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków liczy prawie 350 Oddziałów i Kół w całym kraju.

Jeśli ktoś ma informacje na temat potrzeby udzielenia pomocy uchodźcom, w tym diabetykom, w konkretnych lokalizacjach, zawsze można skontaktować się z lokalnymi liderami PSD (bezpośrednio lub przez Zarząd Główny w Warszawie), którzy deklarują swoją gotowość do niesienia pomocy.

2022-03-01 19:51


WAŻNE
https://www.gov.pl/web/zdrowie/apel-mz-gif-i-urpl-o-rezygnacje-z-indywidualnych-zbiorek-lekow-dla-walczacej-ukrainy?fbclid=IwAR0ge3ba-URh9cIdTnJbA1MdAKC3bpVStVbYb41P26gwbpE3gklWaN7EgII

Apel MZ, GIF i URPL o rezygnację z indywidualnych zbiórek leków dla walczącej Ukrainy na rzecz akcji organizowanychi koordynowanych przez służby państwowe.

2022-01-25 15:59

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w 1.01.2022 roku odszedł od nas nasz kolega i przyjaciel św. pamięci Henryk Gąsiorowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego PSD.
Nasz kolega od wielu lat sumiennie pełnił swoją funkcję, angażując się nie tylko w działalność naszego Stowarzyszenia ale też innych Klubów i Stowarzyszeń.

2022-01-25 15:07

W trosce o nasze wspólne zdrowie, mając na uwadze społeczną odpowiedzialność za rozpowszechnianie się kolejnej fali koronawirusa Zarząd pełni dyżury stacjonarne tylko w środy od 10-13
W pozostała dni jesteśmy online: psd.gda@wp.pl lub pod nr telefonu 58 3445848.

2021-11-16 19:29

“Skonsultuj z Farmaceutą” – ogólnopolska akcja profilaktyczna Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji

“Skonsultuj z Farmaceutą” to flagowa inicjatywa Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji.

Tegoroczna edycja będzie miała miejsce w dniach 15 – 20 listopada 2021 roku. Jej celem będzie szerzenie wiarygodnej wiedzy odnośnie profilaktyki i leczenia aż 3 jednostek chorobowych, jakimi są insulinooporność, zespół policystycznych jajników oraz otyłość.

Młodzi studenci farmacji przygotują stanowiska, na których pacjenci będą mogli m.in. dokonać pomiaru glikemii, wykonać analizę składu ciała pod okiem doświadczonych dietetyków, a także uzyskać porady od doświadczonych magistrów farmacji.

Znajdziecie Ich w: Łodzi, Białymstoku, Wrocławiu, Gdańsku 20.11 - sobota - Galeria Bałtycka-10-16 , Sosnowcu, Krakowie, Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Warszawie.

Zachęcamy do odwiedzania stoiska w Gdańsku.

2021-11-16 19:17

W trosce o nasze wspólne zdrowie, mając na uwadze społeczną odpowiedzialność za rozpowszechnianie się czwartej fali koronawirusa Zarząd pełni dyżury stacjonarne tylko w środy od 10-13
W pozostała dni jesteśmy online lub pod nr telefonu 58 3445848
Oczywiście realizujemy zadania wg przyjętego Planu Pracy.

2021-04-10 18:06

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w poniedziałek 05.04.2021roku po długiej walce z cukrzycą, odeszła od nas nasza koleżanka św. pamięci Halina Chojnacka, skarbnik Koła Miejskiego Gdańsk PSD.
Nasza koleżanka od wielu lat sumiennie pełniła swoją funkcję, angażując się nie tylko w działalność Koła ale i dyżurów Zarządu Oddziału.

Uroczystości pogrzebowe zaplanowane są na wtorek 13.04.2021r.

2021-04-10 18:02

Informujemy, ze jest możliwość wypełnienia deklaracji PIT za 2020 rok przy pomocy poniższego linku


https://www.e-pity.pl/pity-2020/akcja-e-life-jeden-procent-2021-KRS-0000226640

2021-03-18 18:26

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego podjął decyzję, zgodnie z wytycznymi, że przedłużamy zawieszenie stacjonarnej działalności biura.

Od 13.03.2021 do 18.04.2021 w naszym województwie obowiązują nowe obostrzenia i lockdown.

Planujemy dyżur stacjonarny w dniu 05.05.2021 (środa)

Jesteśmy dyspozycyjni online: psd.gda@wp.pl
telefonicznie we: wtorek 14-17 i środę 10-13


2020-11-04 13:46

W trosce o zdrowie diabetyków oraz mając na uwadze wspólną społeczną odpowiedzialność za przeciwdziałanie w rozpowszechnianiu się koronawirusa zawiesiliśmy stacjonarną działalność biura Stowarzyszenia Diabetyków w Gdańsku do odwołania.

Dyżury i konsultacje stacjonarne pełnimy po wcześniejszym umówieniu.

Najbliższy dyżur stacjonarny 25.11.2020 środa godz 10-13.

Pozostajemy w kontakcie mailowym: psd.gda@wp.pl
Facebook:Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Gdańsku

2020-03-20 07:42

W trosce o zdrowie diabetyków oraz mając na uwadze wspólną społeczną odpowiedzialność za przeciwdziałanie w rozpowszechnianiu się koronawirusa zawieszamy działalność biura Stowarzyszenia Diabetyków w Gdańsku do odwołania.

Pozostajemy w kontakcie mailowym:psd.gda@wp.pl
Facebook:Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Gdańsku

2020-03-20 07:33

ZAŁOŻENIA PLANU PRACY ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW z siedzibą w Gdańsku
NA ROK 2020


I.DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZ ORGANIZACYJNA I ADMINISTRACYJNA

1.Zebranie sprawozdawczości statystycznej od Kół Oddziału do 31.01.2020r.
2.Wykonanie sprawozdawczości statystycznej dla Zarządu Głównego PSD 28.02.2020r.
3.Wykonanie sprawozdania finansowego Oddziału za rok 2019 do 31.03.20 a Kół do 28.02.20r
4.Zebranie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego II, V, X 2020r a Prezydium wg potrzeby.
5.Pozyskiwanie grantów z Urzędów Miast i Gmin oraz środków finansowych i rzeczowych od sponsorów i darczyńców na działalność statutową w roku 2020, przez jednostki organizacyjne Oddziału.
6.Prowadzenie bieżących rozliczeń z przyznanych środków finansowych z różnych źródeł, jeżeli takie wystąpią.
7.Informacja o otrzymanych dotacjach i grantach i ich rozliczeniu, przesyłanych przez Koła Oddziału do końca 2020r.
8.Opracowanie planu pracy Zarządu Oddziału na 2021 na podstawie przesłanych przez Koła propozycji do końca 2020r.

II.DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INTEGRACJI I EDUKACJI CZŁONKÓW

1.Kontynuacja kursów edukacyjno – terapeutycznych dla osób chorych na cukrzycę typu I i II oraz ich rodzin w miarę posiadanych środków lub przy wsparciu firm farmaceutycznych.
2.Kontynuacja szkoleń i prezentacji zainteresowanych problemem cukrzycy odbiorców.
3.Spotkania integracyjne w Kołach Oddziału.
4.Udział w Pielgrzymce do Częstochowy i Dniu Diabetyka dla zainteresowanych Kół i członków.
5.Udział w Targach Diabetologicznych i Sympozjum Diabetologicznym IX.2020r.
6.Światowy Dzień Walki z Cukrzycą listopad 2020r - podświetlenie biura Oddziału, budynków, wiaduktów na niebiesko, organizacja i współudział w akcjach promujących obchody w województwie.
7.Przyjmowanie wniosków od Kół na odznaczenia państwowe.
8.Przyjmowanie wniosków od Kół na odznaczenia honorowe Za zasługi dla PSD, dyplomów Zarządu Oddziału i Zarządu Głównego - cały rok. Dokonać przeglądu działaczy, którzy otrzymali odznaczenia.
9.Przyjmowanie wniosków na wyróżnienia wieloletnich diabetyków – Za zwycięstwo nad Cukrzycą – 30.06.2020 r.
10.Rozprowadzanie wśród członków i sympatyków materiałów edukacyjnych oraz Biuletynu Informacyjnego.

III. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POPRAWY OPIEKI DIABETOLOGICZNEJ I REHABILITACJI

1.Kontynuacja realizacji Narodowego Programu Zwalczania Cukrzycy i jej Powikłań - Koalicja na rzecz walki z cukrzycą z innymi organizacjami o podobnym profilu działalności.
2.Współpraca z organami samorządowymi województwa, miast i gmin w rozwiązywaniu problemów ludzi chorych na cukrzycę.
3.Współpraca z Poradniami Diabetologicznymi oraz świadczącymi Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną w rozwiązywaniu problemów związanych ze sprawowaniem opieki medycznej nad chorymi.
4.Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia w rozwiązywaniu problemów związanych ze sprawowaniem opieki medycznej nad chorymi.
5.Współpraca z MOPR i GOPR w rozwiązywaniu problemów związanych ze sprawowaniem opieki nad chorymi na cukrzycę.
6.Współpraca z innymi ośrodkami w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

IV. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POMOCY CZŁONKOM ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA

1.Szczególna troska i pomoc członkom Kół będących w trudnej sytuacji życiowej w miarę posiadanych środków.
2.Otwarta i wzajemna współpraca z innymi organizacjami pożytku publicznego.
3.Wystąpienia do sponsorów o zdobycie środków finansowych na pomoc.
4.Rozwiązywania problemów życiowych (w czasie dyżurów na bieżąco):
- wskazówki dotyczące diety
- samo-opieka
- porady prawno - podatkowe
- socjalne
- rozprowadzanie glukometrów
- nauka obsługi penów i nakłuwaczy
5. Propagowanie zbiórki w ramach 1% podatku w OPP w Kołach Oddziału, oraz wśród przedsiębiorców Pomorza.

V. POPULARYZACJA DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA

1.Kontynuacja prowadzenia strony internetowej Oddziału www.psd-gdansk.cba.pl
2.Kontynuacja prowadzenia stron internetowych Oddziału na Facebooku: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Gdańsku, oraz innych przez nasze Koła.
3.Współpraca z mediami w województwie dla przedstawienia problemów związanych z cukrzycą.
4.Rozprowadzanie ulotek i materiałów z działaniami Oddziału i Kół PSD.
5.Uczestnictwo przedstawicieli Oddziału w imprezach okolicznościowych, popularno – naukowych, festynach, badaniach przesiewowych w województwie pomorskim.
6.Przekazywanie na kursach i spotkaniach członkom, ważnych informacji zamieszczanych na stronach internetowych Oddziału oraz Zarządu Głównego.

2019-12-17 23:12

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego informuje o przerwie świąteczno-noworocznej od 17.12.2019 do 06.01.2020 w pracy biura naszego Oddziału.

Zapraszamy już 7 stycznia (wtorek) na dyżur wolontariuszy.

2019-12-02 12:37

Zarząd Koła Miejskiego Miastko serdecznie zaprasza wszystkich członków na spotkanie wigilijno-opłatkowe Koła.
W spotkaniu będą uczestniczyć, władze Miastka-Pani Burmistrz.

Spotkanie zaplanowaliśmy 11 grudnia (środa)w barze Poccolo.

Zapewniamy atrakcyjny poczęstunek:
napoje ciepłe i zimne, ciasto, owoce, dania wigilijne: różne rodzaje pierogów, krokiety, paszteciki, barszczyk czerwony, śledzie, wędzone pstrągi, dorsz po grecku itp.
« Poprzednie Następne »