2023-06-19 21:06

Zarząd Koła Miejskiego Gdańsk przypomina o
Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła w dniu 21.06.2023 r.


Proponowany przez ustępujący Zarząd Koła porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Koła
2.Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Powołanie Komisji Mandatowo-Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Sprawozdanie z działalności merytorycznej Koła za lata 2019-22 i okresu I-V 2023r.
6.Sprawozdanie finansowe Koła za lata 2019-22 i okresu I-V 2023r.
7.Dyskusja Członków Koła.
8.Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
9.Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu Koła.
10.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Koła za lata 2019-2022.
11.Przyjęcie uchwał o liczbie członków Zarządu.
12.Prezentacja kandydatów do Zarządu Koła, głosowanie i wybór członków Zarządu Koła
13.Prezentacja zgłoszonych kandydatów na Walne Zebranie O/Wojewódzkiego w Gdańsku, głosowanie i wybór delegatów.
14.Odczytanie protokołów, uchwał, ogłoszenie wyników wyborów.
15.Zamknięcie zebrania przez Przewodniczącego.

Zarząd Koła Miejskiego Gdańsk

2023-02-27 13:15

Jak co roku prosimy naszych członków i sympatyków o przekazanie 1,5% z podatku PIT.

To link do naszej wersji programu e-pity (wystarczy skopiować do przeglądarki w komputerze):

https://www.e-pity.pl/pity-2022/akcja-e-life-jeden-procent-2023-KRS-0000226640--37326

Dziękujemy.

2023-02-24 19:04

Zapraszamy szczególnie pacjentów Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
na organizowane 2023 roku warsztaty na których omówimy następujące tematy:

1.Ważne wiadomości o typach cukrzycy oraz działaniu insuliny.
2.Zasady leczenia cukrzycy przy pomocy intensywnej insulinoterapii.
3.Nowoczesna samokontrola - ciągłe monitoringi glikemii, zalecenia dietetyczne oraz aktywność fizyczna.
3.Ostre i przewlekłe powikłania cukrzycy – przyczyny, rozpoznanie, postępowanie.
4.Problemy psychologiczne chorego na cukrzycę oraz metody wsparcia.
5.Porady socjalne, nauka obsługi sprzętu do samokontroli.

Pierwszy planowany warsztat: czwartek 30.03.2023 r. godz.1100
Kontakt i zapisy:tel. 58 344-58-48 e-mail: psd.gda@wp.pl

2023-02-24 18:52

Informujemy,że do zniesienia obostrzeń związanych z pandemią Zarząd Oddziału pełni dyżury stacjonarne tylko w środy w godz. 10:00-13:00.

W pozostałe dni tygodnia udzielamy porad i wsparcia przez telefon 58 344 58 48 w godz. 10:00-15:00
lub przez e-maila: psd.gda@wp.pl.

2022-12-20 22:59

INFORMUJEMY, ŻE W MIESIĄCACH ŚWIĄTECZNYCH ZARZĄD PSD BĘDZIE PEŁNIŁ DYŻURY STACJONARNE TYLKO

W ŚRODY 07,14.12 oraz 11,18,25.01.2023


Jesteśmy dostępni pod telefonem 58 344-58-48
lub prosimy o kontakt:
e-mail psd.gda@wp.pl,
FB Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Gdańsku

2022-10-31 12:54

INFORMUJEMY ŻE W MIESIĄCU LISTOPADZIE ZARZĄD PEŁNI DYŻURY STACJONARNE W ŚRODY: 2,9,16,23,30

JESTEŚMY DOSTĘPNI ON-LINE.
e-mail: psd.gda@wp.pl lub Facebook

2022-10-04 15:14

INFORMUJEMY, ŻE W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU ZARZĄD PSD PEŁNI DYŻUR STACJONARNY TYLKO W ŚRODĘ 12 i 26
Jesteśmy dostępni pod telefonem 58 344-58-48 lub prosimy o kontakt: e-mail psd.gda@wp.pl, FB Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Gdańsku.

W DNIU 5.10.2022 MAMY WYJAZDOWE SPOTKANIE W RAMACH AKADEMI DIABETYKA Z KOŁEM LĘBORK PSD.

W DNIU 19.10.2022 ZAPRASZAMY NA TARGI PRACY SENIORÓW DO NASZEGO STOISKA – CENTRUM KONGRESOWE, GDAŃSK UL. ŻAGLOWA 11 OD GODZINY 10-14.

2022-08-16 18:53

WAŻNE!!!

W Gdańsku i Starogardzie Gdańskim zaczęły działać poradnie, które będą wspierać dzieci i młodzież w obszarze zdrowia psychicznego.W poradniach pracują lekarze, psychoterapeuci, psychologowie, pielęgniarki.

Godziny otwarcia poradni i dane kontaktowe:

Poradnia utworzona w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
Pon.: 8.00- 14.00
Wt.-śr.: 8.00-20.00
Czw.: 8.00- 17.00
Pt.: 8.00- 14.00
Tel. do rejestracji: 58 5247566,
e-mail: poradnia@wsp-bilikiewicz.pl
Poradnia mieści się w budynku 6a

Poradnia utworzona w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim
Pon.: 12.25-20.00
Wt.- śr.: 7.30- 20.00
Czw.- pt.: 7.30-15.35
Sob.: 8.00-13.00
Tel. do rejestracji: 58 5620600; wew. 2136

Nie potrzeba skierowania do poradni.

2022-08-01 16:14

W miesiącu sierpniu tak jak w poprzednim miesiącu Zarząd Oddziału i Koła Miejskiego Gdańsk pełni dyżury stacjonarne w środy w godzinach 10:00-13:00.

W pozostałe dni jesteśmy on-line psd.gda@wp.pl, na FB lub pod telefonem 58 344 58 48 w godz 10:00 -15:00

2022-07-08 10:18

W miesiącu lipcu Zarząd Oddziału i Koła Miejskiego Gdańsk pełni dyżury stacjonarne w środy w godzinach 10:00-13:00.

W pozostałe dni jesteśmy on-line psd.gda@wp.pl, na FB lub pod telefonem 58 344 58 48 w godz 10:00 -15:00

2022-06-28 11:48

Zapraszamy osoby chore na cukrzycę - uchodźców z Ukrainy do naszego biura.

Punkt pomocowy w naszym lokalu przy al. gen. Józefa Hallera 10/12 w Gdańsku, został utworzony już od pierwszych dni przyjazdu uchodźców.

Dyżur stacjonarny mamy we środy w godz.10-13.

Jesteśmy cały czas dostępni on-line na stronie FB (Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Gdańsku), pod adresem poczty: psdgdansk.@wp.pl lub telefonem: 58 3445848.

2022-06-13 12:42

UWAGA.
Aktualnie są jeszcze miejsca (ostatnie 70 miejsc na świecie) dla pacjentów z retinopatią cukrzycową do badania Kodiak 106.
Lek jest bardzo dobry, nowoczesny (stosowany np w AMD od 2 lat). Podawany jest w formie iniekcji do gałki ocznej.

Główne kryteria do naboru to:

- Wiek powyżej 18 roku życia,
- DM1 lub DM2,
- HbA1c mniejsze lub równe 12%
- Retinopatia cukrzycowa - dość zaawansowana nawet przed proliferacyjna (ale nie proliferacyjna).

Pacjenci nie mogą być po laserze!

Zapraszamy do kontaktu z nami 58 344 58 48


2022-06-13 12:25

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków wygrało konkurs na organizację międzynarodowego obozu młodzieżowego Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF), który odbędzie się w dniach 10-16.07.2022 w Krotoszycach (woj. dolnośląskie).

W związku z obecnością w Polsce dużej liczby uchodźców z Ukrainy, Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna zapewnia bezpłatne uczestnictwo dla uchodźców z cukrzycą w wieku 18-30 lat (uwaga: bezwzględnie musi mieć ukończone 18 lat do dnia rozpoczęcia obozu).
Osoba musi znać język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym.

Podczas obozu uczestnicy będą brali udział w różnych warsztatach, wykładach, aktywnościach sportowych, turystycznych i rozrywkowych.

Istotnym elementem będzie wymiana doświadczeń związanych z życiem z cukrzycą oraz kształtowanie postaw liderskich i społecznikowskich.

Uczestnictwo w obozie jest bezpłatne, zostaną też zwrócone koszty dojazdu.

2022-03-07 14:41

Polskie Ministerstwo Zdrowia uruchomiło specjalny adres mailowy gdzie zgłaszamy zapotrzebowanie na leki i zaopatrzenie medyczne lekidlaukrainy@mz.gov.pl

Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej uchodźców na terenie Polski

Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, pomoc medyczna będzie udzielana na identycznych zasadach, jak dla polskiego pacjenta.

Wchodzące przepisy mają działać z datą wsteczna od 24 lutego, czyli od dnia wejścia wojsk rosyjskich na Ukrainę.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski poinformował:

Każdy obywatel Ukrainy, bez względu na to czy wymaga hospitalizacji, leczenia specjalistycznego w trybie ambulatoryjnym, czy pomocy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ma możliwość pomocy i ta pomoc powinna być udzielona.

Infolinie pomocowe dla uchodźców

- ogólny telefon do spraw cudzoziemców po ukraińsku: +48 47 721 75 75
- Miejskie Centrum Kontaktu po ukraińsku: 19 115
- ogólny numer interwencyjny: 987

Lista punktów informacyjnych i infolinii wojewódzkich:
https://www.gov.pl/web/udsc/punkty-informacyjne-i-infolinie-urzedow-wojewodzkich

2022-03-01 20:08

Informacja ze strony naszego Zarządu Głównego.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków liczy prawie 350 Oddziałów i Kół w całym kraju.

Jeśli ktoś ma informacje na temat potrzeby udzielenia pomocy uchodźcom, w tym diabetykom, w konkretnych lokalizacjach, zawsze można skontaktować się z lokalnymi liderami PSD (bezpośrednio lub przez Zarząd Główny w Warszawie), którzy deklarują swoją gotowość do niesienia pomocy.
Następne »